• J050 - Laringite obstrutiva aguda [crupe]
  • J051 - Epiglotite aguda

Pesquisar